นายก อบจ.สงขลา ตรวจความเรียบร้อยในการเตรียมงานของเจ้าหน้าที่ ในการจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2562

    2019-01-11 15:42:33
    10 มกราคม 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตรวจความเรียบร้อยในการเตรียมงานของเจ้าหน้าที่ ที่เตรียมสถานที่จัดงาน เวทีการแสดง และของขวัญที่ได้เตรียมไว้ให้กับเด็กๆ มากมายเพื่อส่งความสุขในวันเด็ก พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลสนามฯให้ช่วยสอดส่องดูแลความเรียบร้อย และช่วยกันรักษาความสะอาด รวมถึงอาคารภายในสนามกีฬาติณสูลานนท์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เสาร์ที่ 12 มกราคมนี้ ซึ่งในปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ที่สนามกีฬาติณสูลานนท์ ด้านติดถนนชายหาดนราทัศน์