ร.ร.สังกัด อบจ.สงขลาเปิดสอบนักเรียนเข้าชั้น ม.1 และ ม.4 วิชาการและความสามารถเป็นเลิศแต่ละด้าน

    2019-01-21 10:38:28
    ร.ร.สังกัด อบจ.สงขลาเปิดสอบเข้าม.1 และ ม.4 วิชาการและความสามารถเป็นเลิศแต่ละด้าน โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (ร.ร.เกาะแต้วพิทยาสรรค์, ร.ร.อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์) ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ร.ร.อบจ.สงขลาฯ เน้นความเป็นเลิศด้านกีฬา ร.ร.เกาะแต้วฯ เน้นความเป็นเลิศด้านดนตรีและเทคโนโลยีการเกษตร 19 ม.ค.62 ณ อาคารเรียนโรงเรียนสังกัด อบจ.สงขลา ได้เปิดให้มีการสอบข้อเขียนวิชาสามัญพื้นฐาน ทดสอบการอ่านภาษาไทย และทดสอบความเป็นเลิศทางด้านกีฬา ประกอบด้วยชนิดกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล (ชาย – หญิง) กรีฑา วอลเลย์บอล ตะกร้อ (ชาย – หญิง) ปันจักสีลัต ทดสอบความเป็นเลิศทางด้านศิลปะดนตรีและด้านเทคโนโลยีการเกษตร สำหรับการเตรียมความพร้อมของกรรมการคุมสอบและห้องนั้น เป็นไปด้วยความพร้อมเพรียง มีการจัดห้องสอบให้ผู้สอบในอัตราในที่เหมาะสม ไม่แออัด วิชาที่สอบคือวิชาสามัญพื้นฐานทั่วไป ครอบคลุมในวิชาคณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ เมื่อสอบวิชาการแล้วเสร็จนักเรียนทุกคนจะมีการทดสอบการอ่านภาษาไทย โดยเน้นการอ่านถูกต้องชัดเจนโดยมีข้อความว่า “เมื่อเวลาประมาณ 11.10 น. วันที่ 21 มกราคม มีรายงานว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังพระที่นั่งสุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และเครื่องราชสักการะ กราบถวายบังคมบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร ที่หน้าพระแท่นมหาเศวตฉัตร พระสงฆ์ 30 รูปที่สวดพระพุทธมนต์ ทรงประเคนภัตตาหาร พระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จแล้ว ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา” การสอบความสามารถพิเศษจะมีผู้ฝึกสอนที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเป็นกรรมการ ทั้งจากโรงเรียนสังกัด อบจ.สงขลาและผู้ฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยทักษิณ จากกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.สงขลา โดยเฉพาะการทดสอบแต่ละชนิดกีฬานั้น จะเน้นขั้นพื้นฐานเบื้องต้น ให้ผู้สอบได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ ว่าที่ ร.ต.ดร.จีรทีป ช่วยคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ กล่าวว่า วันนี้ได้ทำการเปิดสอบประเมินผลทางด้านวิชาการ หลังจากที่เราได้เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 มาตั้งแต่วันที่ 4 – 14 มกราคม ที่ผ่านมา โดยในภาคเช้าจะมีการสอบด้านวิชาการ ภาคบ่ายจะมีการทดสอบสมรรถภาพด้านร่างกายเฉพาะทางที่นักเรียนได้ยื่นสมัครไว้ สำหรับนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้น ม.1 รวม 178 คน สมัครเข้าเรียนชั้น ม.4 191 คน รวมทั้งหมด 369 คน โดยกระบวนการสอบของ ร.ร.อบจ.สงขลาที่เน้นความเป็นเลิศด้านกีฬา ก็จะดำเนินการไปตามขั้นตอนของประเภทชนิดกีฬา เช่น ฟุตบอล ฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล กรีฑา ปัญจัก สีลัต ส่วนโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ที่เน้นความเป็นเลิศทางด้านศิลปะการดนตรี เทคโนโลยีการเกษตร ก็จะดำเนินการสอบตามความถนัดของนักเรียน การสอบแต่ละด้านจะมีผู้ฝึกสอนเชี่ยวชาญแต่ละด้านเป็นกรรมการคัดเลือก ส่วนการประกาศผลนั้น จะมีการประมวลผลประมาณ 1 สัปดาห์โดยจะไม่เกินเดือนมกราคม กรรมการสอบทุกคนจะเน้นความโปร่งใสเป็นธรรมให้ประชาชนยอมรับมากที่สุด หลังจากนั้นจะให้รายงานตัวและข้อตกลงอื่นๆ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในภายหลังต่อไป นายนูญ สายอ๋อง รักษาแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.สงขลา กล่าวว่า จากการได้มาติดตามดูแลการจัดการการสอบ ห้องสอบ ความพร้อมในด้านต่างๆ พบว่าเป็นที่น่าพอใจ กรรมการทุกคนได้ปฏิบัติงานกันอย่างเต็มที่ ถูกต้อง โปร่งใส ไม่ให้เกิดข้อครหานินทา จากจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมด 369 คนนั้นพบว่า ร.ร.อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ ที่เน้นความเป็นเลิศด้านกีฬา มีนักเรียนเลือกชนิดกีฬาฟุตบอลมากที่สุดคือ ม.1 รวม 99 คน ม.4 97 คน โดยตามกรอบที่กำหนดจำนวนนักเรียนที่รับได้นั้น ชั้น ม.1 รับ 40 คน ม. 4 อีก 40 คน โดยในเรื่องนี้เด็กที่มีความสามารถเป็นเลิศย่อมได้รับการพิจารณาเป็นอันดับต้นๆ ผู้ปกครองเองไม่ต้องวิตกกังวล เพราะเราจะมีกรรมการที่ให้ความเป็นธรรมในการคัดเลือกอย่างดีที่สุด รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ กล่าวอีกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วพบว่ามีนักเรียนสมัครใกล้เคียงกัน และบางชนิดกีฬายังสมัครน้อยอาจจะยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก แต่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ โดยในเรื่องนี้จะได้มีการประชุมปรึกษาหารือกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาอาจจะเปิดรับสมัครในรอบ 2 ต่อไป ถ่ายภาพ : เกษม ลิมะพันธุ์ : KasemNEWS ประธานกรรมการสถานศึกษา ร.ร.เกาะแต้วฯ