อบจ.สงขลา จัดใหญ่ ต้อนรับ ปลัด อบจ. เข้ารับตำแหน่งใหม่ และจัดบรรยายพิเศษ แก่คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองกระบี่

    2019-01-21 10:39:38
    อบจ.สงขลา จัดใหญ่ ต้อนรับปลัด อบจ. เข้ารับตำแหน่งใหม่ และจัดบรรยายพิเศษ แก่คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองกระบี่ ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และเยี่ยมชมศูนย์สั่งการเหตุฉุกเฉินแบบบูรณาการร่วมภาคีเครือข่าย บรรยากาศเป็นไปด้วยความประทับใจ จากผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 62 นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นางหิรัญญา ศรีปานแก้ว รองปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ต้อนรับ นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งใหม่เป็นวันแรก บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น และเป็นกันเอง พร้อมทั้งมีการมอบช่อดอกไม้ และของที่ระลึกเพื่อเป็นการแสดงความยินดี กับปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาคนใหม่ และ อบจ.สงขลา ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองกระบี่ ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มีการบรรยายสรุปในหัวข้อ “การจัดการเหตุฉุกเฉินแบบบูรณาการ อบจ.สงขลา” ซึ่งปัจจุบัน อบจ.สงขลา เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการ ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานต่าง ๆ ขอเข้าศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก อบจ.สงขลา มอบของที่ระลึกแก่คณะศึกษาดูงาน และนำชมศูนย์สั่งการเหตุฉุกเฉินแบบบูรณาการร่วมกับเครือข่าย แล้วเดินทางกลับ ภาพ : อรอนงค์ รอดแก้ว / วีระศักดิ์ เลิศศักดิ์พณิชย์ ข่าว : วีระศักดิ์ เลิศศักดิ์พณิชย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา