รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาที่เข้ารับตำแหน่งใหม่

    2019-01-23 14:12:01
    21 มกราคม 2562 นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ภาพ : ศุภวัฒน์ กลับกลาย ข่าว : วีระศักดิ์ เลิศศักดิ์พณิชย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา