นายก อบจ.สงขลา ประธานเปิดงานแรลลี่ ปั่น ชมเล วิถีบ้านบ้าน เพื่อสุขภาพ ต้านยาเสพติด นาทับ

    2019-01-23 14:17:11
    เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานเปิดงานแรลลี่ ปั่น ชมเล วิถีบ้านบ้าน เพื่อสุขภาพ ต้านยาเสพติด นาทับ ณ จุดหน้าบาลายปลักแรด บ้านปากบางนาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา เพื่อจัดหาทุนก่อสร้างกำแพงรอบบาลายปลักแรดปากบางนาทับ รวมถึงซื้ออุปกรณ์การสอนเด็กและอื่นๆ จัดโดยชมรมคิดดีทำดีบ้านปากบางนาทับ ทัังเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ในพื้นที่ตำบลนาทับ โดย ทางอบจ.สงขลาให้การสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดโครงการครั้งนี้ เพราะได้คำนึงถึงความสำคัญในเรื่องของการออกกำลังกาย เพื่อประชาชนทุกคนจะมีสุขภาพที่ดี ซึ่งครั้งนี้ได้ใช้การปั่นจักรยาน เป็นสื่อในการออกกำลังกาย และยังได้ร่วมกันทำบุญกุศลด้วยอีกทางหนึ่ง