ปลัด อบจ.สงขลา ประธานการประชุมผู้อำนวยการกอง ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 4/2562

    2019-01-23 14:25:16
    วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการกอง ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมหน้าห้องปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีผู้อำนวยการกอง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง