นายก อบจ.สงขลา ประชุมคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่1/2562

    2019-01-25 15:17:00
    23 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่1/2562 ณ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ