นายก อบจ.สงขลา ประธานในพิธีจุดเทียนชัยวางศิลาฤกษ์ อาคารเสนาสนะสงฆ์ เฉลิมพระเกียรติ ณ วัดแช่มอุทิศ

    2019-01-25 15:25:57
    25 มกราคม 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีจุดเทียนชัยวางศิลาฤกษ์ อาคารเสนาสนะสงฆ์ เฉลิมพระเกียรติ ณ วัดแช่มอุทิศ ตำบลเขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา