นายกอบจ.สงขลา ประชุมองค์กร 15 ภาคี การบริหารจัดการ โครงการเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

    2019-01-25 15:26:56
    20 มกราคม 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเข้าพบและประชุม ร่วมกับศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาประชุม องค์กร 15 ภาคี การบริหารจัดการ โครงการเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 1/2562 ในฐานะเป็นประธานมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ เอกเปรม ติณสูลานนท์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา