นายกอบจ.สงขลา ร่วมการประชุมระบบวีดีโอผ่านจอภาพ งานผู้สูงอายุและระบบการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง/ผู้พิการ

    2019-01-25 15:46:05
    เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมการประชุมระบบวีดีโอผ่านจอภาพ งานผู้สูงอายุและระบบการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง/ผู้พิการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โดยกล่าวถึงบทบาทของ อบจ.สงขลา และการสนับสนุนงานผู้สูงอายุ และระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง