23 ก.พ. 2561 นายก อบจ.สงขลา ร่วมต้อนรับ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในจังหวัดสงขลา

    2018-02-27 09:08:29
    23 กุมภาพันธ์ 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมต้อนรับ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในจังหวัดสงขลา ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา