ปลัดอบจ.สงขลา ร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การคัดเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2562

    2019-01-29 16:05:43
    วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การคัดเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2562 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่นโฮเทล กรุงเทพมหานคร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา