รองนายก อบจ.สงขลา เป็นวิทยากรบรรยายการอบรมผู้ประกอบการและการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ

    2019-01-29 16:07:21
    29 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายก อบจ.สงขลา เป็นวิทยากรบรรยายการอบรมผู้ประกอบการและการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ ณ โรงแรมวีว่า สงขลา