นายก อบจ.สงขลา มอบดอกไม้สดร่วมแสดงความยินดีในงานเลี้ยงเนื่องในเทศกาลตรุษจีน 2019

    2019-01-29 16:09:39
    นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบดอกไม้สดร่วมแสดงความยินดีในงานเลี้ยงเนื่องในเทศกาลตรุษจีน 2019 ซึ่งจัดโดยสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดสงขลา ที่ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เด็นส์หาดใหญ่ โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รองกงสุลใหญ่จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำสงขลา ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้แทนจากมูลนิธิและสมาคมจีนในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมในงานเลี้ยงรับรองดังกล่าว ทั้งนี้จังหวัดสงขลา มีคนไทยที่มีเชื้อสายจีนอยู่เป็นจำนวนมาก และยังมีสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำสงขลาตั้งอยู่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการแลกเปลี่ยนกิจกรรมระหว่างกัน ในการที่จะร่วมกันเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี เพื่อร่วมกันพัฒนาความร่วมมือในทุกๆด้านต่อไป