นายก อบจ.สงขลา ร่วมในงานแถลงข่าว และกล่าวสนับสนุน การจัดงานประเพณีเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2562

    2019-01-29 16:22:11
    นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมในงานแถลงข่าว และกล่าวสนับสนุน การจัดงานประเพณีเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2562 ของอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายราชิด สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีแถลงข่าว ร่วมด้วยรักษาการกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำสงขลา นายกเทศบาลนครหาดใหญ่ ประธานจัดงานเทศกาลตรุษจีน นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มีหน้าที่ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการดระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้ใหแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ และเนื่องในเทศกาลตรุษจีนที่จะมาถึงนี้ จึงถือเป็นงานเทศกาลแห่งความสุขของคนไทยเชื้อสายจีน ซึ่งอบจ.สงขลาได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น เพื่อร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอหาดใหญ่