นายก อบจ.สงขลา ประธานในพิธีปิดและมอบถ้วยรางวัลผู้ชนะเลิศ การแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1 "สารภีเกมส์"

    2019-01-29 16:26:02
    นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีปิดและมอบถ้วยรางวัลผู้ชนะเลิศ ชิงถ้วยรางวัลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ให้แก่ทีมนักกีฬาผู้สูงอายุที่ชนะเลิศจากการแข่งขัน กรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1 "สารภีเกมส์" ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีประธานและคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เจ้าหน้าที่และนักกีฬาผู้สูงอายุจากอำเภอต่างๆในจังหวัดสงขลา ร่วมในพิธีปิด ซึ่งจากการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความรัก ความสามัคคี การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตลอดจนถึงความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ซึ่งนับเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรง และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์