นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่กองกิจการขนส่ง อบจ.สงขลา เพื่อตรวจความเรียบร้อยของแพขนานยนต์ (อบจ.10)

    2019-02-01 11:42:29
    31 มกราคม 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่กองกิจการขนส่ง อบจ.สงขลา เพื่อตรวจความเรียบร้อยของแพขนานยนต์ (อบจ.10) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ก่อนจะมีการส่งมอบ ซึ่งได้ตรวจดูสภาพโดยรวมของแพขนานยนต์หลังจากนำแพขนานยนต์ (อบจ.10) ลงน้ำ และตรวจระบบควบคุม วิทยุสื่อสาร กล้อง เครื่องมือ ความพร้อมของอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ติดตั้งในแพขนานยนต์ โดยมี ด้วย นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายอัฐชัย พรหมมณี รองปลัด อบจ.สงขลา นายชัยวัฒน์ ชูกำเนิด ผอ.กองกิจการขนส่ง อบจ.สงขลา และเจ้าหน้าที่กองกิจการขนส่ง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย ก่อนจะพร้อมเปืดให้บริการอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้