23 ก.พ. 2561 นายก อบจ.สงขลา ตรวจเยี่ยมและติดตามศูนย์จำหน่ายสินค้าโอทอป และห้องบำรุงความรู้ ที่ทันสมัยในยุค 4.0 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

    2018-02-27 11:07:21
    23 กุมภาพันธ์ 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมและติดตามศูนย์จำหน่ายสินค้าโอทอป และห้องบำรุงความรู้ ที่ทันสมัยในยุค 4.0 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมทั้งพบปะพี่น้องประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของ ณ บริเวณถนนคนเดิน กำแพงเมืองเก่า