นักเรียนผู้สอบได้โรงเรียนสังกัด อบจ.สงขลา รายงานตัวคึกคักตรวจสอบเอกสารกันพลาด

    2019-02-06 16:27:51
    นักเรียนผู้สอบได้โรงเรียนสังกัด อบจ.สงขลา รายงานตัวคึกคักตรวจสอบเอกสารกันพลาด โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (ร.ร.เกาะแต้วพิทยาสรรค์, ร.ร.อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์) รับรายงานตัวนักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 ผู้ปกครองนำนักเรียนลงทะเบียนรายงานตัวกันอย่างคึกคัก เป็นไปตามขั้นตอน ยันไม่มีเด็กฝาก 4 ก.พ.62 ณ ห้องประชุมนนทรี โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.สงขลา) ได้เตรียมความพร้อมทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรองรับการรายงานตัวของนักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนและความเป็นเลิศในด้านต่างๆ เข้าสู่การเรียนในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 โดยก่อนหน้านั้น นายนูญ สายอ๋อง ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ ได้ร่วมปรึกษาหารือกับหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ ผู้ฝึกสอน ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการรับรายงานตัว การแบ่งกลุ่มของแต่ละชนิดกีฬา ตรวจเอกสารให้แน่ชัดถูกต้อง สำหรับบรรยากาศในห้องประชุมเต็มไปด้วยความคึกคัก พ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่นำบุตรหลานมารายงานตัวต่างได้รับการต้อนรับการบริการตอบข้อซักถามและคำแนะนำจากครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยกระบวนการต่างๆ ได้ดำเนินไปตามขั้นตอนและเสร็จไปแต่ละคน นายณัฐพล เจ๊ะสารี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ กล่าวว่า การรายงานตัวของนักเรียนที่ผ่านการสอบข้อเขียนและความถนัดเมื่อวันที่ 11 มกราคม ไปแล้วนั้น ได้มีการรวบรวมหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน ของบิดามารดาหรือผุ้ปกครองและเอกสารอื่นๆ ไว้แล้ว โดยนักเรียนที่มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ครั้งนี้ ประกันด้วยเงิน 3,000 บาท โดยเงินดังกล่าวนั้น มิใช่เป็นเงินค่าเทอม แต่เป็นเงินประกันสิทธิ์ของนักเรียนที่รายงานตัวว่านักเรียนตกลงใจจะมาเรียนที่นี่ เมื่อเปิดเทอมเรียนไปแล้วครบ 1 เดือนทางโรงเรียนจะคืนเงินจำนวนนี้กลับให้กับผู้ปกครองส่วนกรณีที่นักเรียนพักอาศัยอยู่หอพักซึ่งตั้งอยู่ภายในโรงเรียนนั้น เงินจำนวนนี้จะโอนไปเป็นค่าประกันหอพักต่อไป “เงินที่เป็นค่าประกันหอพักเมื่อนักเรียนไม่ได้กระทำความเสียหายต่อทรัพย์สินของ.โรงเรียน และเมื่อจบการศึกษาก็จะได้รับเงินคืน 3,000 บาทตามที่ได้ประกันไว้ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ กล่าวว่า หลังจากรับรายงานการยืนยันสิทธิ์ในครั้งนี้แล้ว จะกำหนดนัดพบอีกครั้งในวันที่ 5 เมษายน 2562 เพื่อจะได้ชี้แจงรายละเอียดพร้อมกับเปิดให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบ โดยจะมีเงินเพิ่มเติมในเรื่องของการประกันอุบัติเหตุ 250 บาท/ปี เพราะเหตุว่านักเรียนในด้านความเป็นเลิศด้านกีฬาจะเดินทางไปแข่งขันบ่อย และมีการฝึกซ้อมทุกวัน อุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลา นอกจากนั้นก็จะเปิดให้มีการสั่งชุดพละ ชุดนักเรียน พร้อมทำสัญญานักกีฬา นายนูญ สายอ๋อง ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะแต้ว รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ กล่าวว่า ได้ย้ำกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอน การให้การบริการที่ดี ตรวจเช็คเอกสารเพื่อป้องกันความผิดพลาด โดยการดำเนินการพบว่าทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างเป็นระบบ “จากจำนวนทั้งหมดที่มีสิทธิ์ 211 คน มารายงานตัว 188 คนคิดเป็น 89.09 เปอร์เซ็นต์ โรงเรียนขอยืนยันว่านักเรียนทุกคนที่เข้าเรียนโรงเรียนสังกัด อบจ.นั้น ผ่านขั้นตอนการสอบข้อเขียนและผ่านการสอบความถนัดและความสามารถในแต่ละชนิดกีฬาขอยืนยันว่าไม่มีเด็กฝากแน่นอน” ถ่ายภาพ : เกษม ลิมะพันธุ์ : KasemNEWS ประธานกรรมการสถานศึกษา ร.ร.เกาะแต้วฯ