23 ก.พ. 2561 นายก อบจ.สงขลา ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงก่อสร้าง สวนสาธารณะแห่งใหม่ของจังหวัดสงขลา

    2018-02-27 11:11:04
    23 กุมภาพันธ์ 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงก่อสร้าง สวนสาธารณะแห่งใหม่ของจังหวัดสงขลา โดยมีเจ้าหน้าที่กองช่างจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้รายงานถึงความคืบหน้าของโครงการปรับปรุงก่อสร้างสวนสาธารณะแห่งใหม่นี้