นายก อบจ.สงขลา ประธานในพิธีงานทำบุุญทานไฟ ประจำปี 2562

    2019-02-12 15:03:47
    10 กุมภาพันธ์ 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีงานทำบุุญทานไฟ ประจำปี 2562 ณ วัดเขาล้อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา โดยมีปลัด อบจ.สงขลา ผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภา อบจ.สงขลาเขตนาหม่อม หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่ม อสม. หน่วยงานภาคเอกชน ชมรมผู้สูงอายุ และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมในงานทำบุญทานไฟ ประจำปี 2562 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม ร่วมจัดงานทำบุญทานไฟ ประจำปี 2562 ถือเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ของชาวอำเภอนาหม่อม และของพี่น้องประชาชนในจังหวัดสงขลา ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยพุทธศาสนิกชน หน่วยงานราชการ และองค์กรต่างๆ พร้อมใจกันนำวัตถุดิบมาร่วมกันปรุงอาหาร เพื่อร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าตรู่ ซึ่งงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา 02.00 น. จนถึงเวลา 07.00 น.