24 ก.พ. 2561 นายก อบจ.สงขลา ติดตามการก่อสร้างถนนรอบแนวรั้ว และฟุตบาธทางเดินเลียบแนวรั้ว พร้อมไฟฟ้าส่องสว่างของด่านศุลกากรแห่งใหม่ ตำบลสำนักขาม

    2018-02-27 11:30:37
    24 กุมภาพันธ์ 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตำบลสำนักขาม เพื่อติดตามการดำเนินงาน การก่อสร้างถนนรอบแนวรั้ว และฟุตบาธทางเดินเลียบแนวรั้ว พร้อมไฟฟ้าส่องสว่างของด่านศุลกากรแห่งใหม่ ตำบลสำนักขาม โดยมีเจ้าหน้าที่กองช่างจากองค์ก่รบริหาราวนจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่จากโยธาธิการจังหวัด นายด่านพร้อมเจ้าหน้าที่ศุลกากรอำเภอสะเดา และบริษัทผู้ดำเนินการก่อสร้างด่านศุลกากรแห่งใหม่ ชี้แจงและรายงานถึงความคืบหน้าของโครงการฯ ดังกล่าว