นายก อบจ.สงขลา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพระราชทานเพลิงศพ พระมหาธีรวัฒน์ สุภาจาโร ป.ธ.๙ อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง

    2019-02-18 11:28:19
    17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพระราชทานเพลิงศพ พระมหาธีรวัฒน์ สุภาจาโร ป.ธ.๙ อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง และทอดผ้าบังสุกุล ณ วัดชัยมงคล ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี