นายก อบจ.สงขลา ประธานเปิดงานเมาลิดกลาง ณ มัสยิดยามิอุดดีน บ้านเกาะวา หมู่ 7 ตำบลเกาะแต้ว

    2019-02-18 15:00:49
    17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 20.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานเปิดงานเมาลิดกลาง ณ มัสยิดยามิอุดดีน บ้านเกาะวา หมู่ 7 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีนายรอเซ็ง ไหรเจริญ นายกเทศบาลตำบลเกาะแต้ว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และคณะกรรมการจัดงานให้การต้อนรับพร้อมกล่าวรายงาน